Liječnički vjesnik: Project HRANAFINA-Croatian anatomical and physiological terminology

U Liječničkom vjesniku, broj 9-10/2012 objavljen je članak doc. dr. sc. Marina Vodanovića pod naslovom "Project HRANAFINA--Croatian anatomical and physiological terminology". Članak možete dohvatiti OVDJE. Sažetak članka dostupan je i na Pubmedu.