Metodologija

 

HRANA FINA – metodološki pristup
Prilikom izgradnje hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja u sklopu projekta HRANA FINA primjenjivat će se metodologija i načela terminološkog rada koja preporuča Nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja. Svi prikupljeni nazivi će se obraditi i klasificirati u skladu s preporukama terminologa i jezičnih savjetnika koje Nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja dodijeli projektu HRANA FINA.
 

HRANA FINA – osiguranje sustavnog pristupa istraživanju nazivlja struke
Kako bi se osigurao sustavan pristup izgradnji hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja u početnoj provedbenoj fazi projekta definirat će se referentna literatura (udžbenici, knjige, časopisi i ostalo) na temelju koje će se za ova dva područja identificirati strukovno nazivlje. To će biti temelj za izgradnju baze aktualnog anatomskog i fiziološkog nazivlja koje se koristi u hrvatskom jeziku. Ovakvim pristupom omogućena je sustavnost u izgradnji baza strukovnog nazivlja, te je spriječena mogućnost da neka područja unutar anatomije odnosno fiziologije budu neopravdano manje, a druga više zastupljena. Osim toga, korištenjem referentne literature znatno je umanjena mogućnost pojave pogrešaka prilikom definiranja pojedinih pojmova unutar baze aktualnog anatomskog i fiziološkog nazivlja.


HRANA FINA – problemi na koje se želi odgovoriti
Projektom se žele identificirati nazivi s područja anatomije i fiziologije koji su nekritički ušli u hrvatski jezik; nazivi koji se koriste protivno duhu hrvatskoga jezika; te hrvatski nazivi koji su neopravdano zapostavljeni, a jednako su vrijedni stranim nazivima koji se znatno češće koriste. S obzirom da u anatomskom i fiziološkom nazivu postoje brojne istovrijednice, namjera je iste klasificirati u skladu s preporukama Nacionalnog koordinatora za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja. Osim toga projektom se suradnike i ostale zainteresirane želi potaknuti na stvaranje novih hrvatskih anatomskih i fizioloških naziva, te poduprijeti njihovu što širu uporabu u govoru i pismu.
 

HRANA FINA – izvori informacija
Kao izvor informacija za izgradnju hrvatskog anatomskog i fizološkog nazivlja koristit će se referentna literatura (udžbenici, knjige, časopisi i ostalo) koja se koristi u dodiplomskoj, poslijediplomskoj i specijalističkoj izobrazbi stručnjaka na institucijama s kojih dolaze suradnici na projektu.
Kao izvor informacija o načelima terminološkog rada koristit će se literatura koju preporuči Nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja, odnosno terminolozi i jezični savjetnici koje Nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja dodijeli projektu HRANA FINA.