Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta se mogu podijeliti u dvije skupine. Jednu skupinu čine rezultati vezani uz izgradnju hrvatskoga anatomskog i fiziološkog nazivlja, a drugu skupinu rezultati vezani uz popularizaciju primjene hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja.

Očekivani rezultati vezani uz izgradnju hrvatskoga anatomskog i fiziološkog nazivlja su:

  • baza hrvatskih anatomskih i fizioloških naziva unutar baze e-STRUNA u kojoj će nazivi biti obrađeni i klasificirani u skladu s preporukama Nacionalnog koordinatora za izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja
  • usklađenost naziva za iste pojmove u različitim strukama
  • terminološki priručnik o hrvatskom anatomskom i fiziološkom nazivlju
  • izobrazba članova projektnog tima i ostalih zainteresiranih po pitanju anatomije i fiziologije, te njihova nazivlja sudjelovanjem na radionicama i predavanjima, te posjetom odgovarajućim institucijama, skupovima i konferencijama

Očekivani rezultati vezani uz popularizaciju primjene anatomskog i fiziološkog nazivlja su:

  • uspostava temelja za sustavnu i kontinuiranu suradnju stručnjaka s područja medicine i jezikoslovlja na izgradnji hrvatskog strukovnog nazivlja tijekom provedbe projekta i po njegovom završetku
  • radni priručnik namijenjen suradnicima na projektu o programu „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ te projektu „Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje“
  • edukativni tekstovi o hrvatskom anatomskom i fiziološkom nazivlju
  • predstavljanje projekta i njegovih rezultata, te programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ u javnosti na domaćoj i međunarodnoj razini putem mrežne stranice, projektne brošure i ostalih odgovarajućih publikacija, te posjeta odgovarajućim institucijama, skupovima i konferencijama.

 

S obzirom da do sada u hrvatskoj medicini, osim projekta „Hrvatsko stomatološko nazivlje - HRSTON“ nisu postojali slični projekti koji bi izgrađivali i promicali hrvatsko medicinsko nazivlje, rezultati ovog projekta će biti od iznimne važnosti kako u provođenju nastave i edukaciji zdravstvenih djelatnika svi razina (liječnika, stomatologa, farmaceuti medicinskih sestara, zdravstvenih tehničara i drugih) tako i u svakodnevnom kliničkom radu, jer su anatomija i fiziologija temelj medicine. Osim toga baza anatomskih i fizioloških naziva čija je izgradnja planirana ovim projektom predstavljat će središnje i referentno mjesto za hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje, što će biti od velike pomoći liječnicima, stomatolozima, drugim zdravstvenim djelatnicima, znanstvencima, studentima, prevoditeljima i ostalima, jer ne samo da će pružati popis svih aktualnih naziva, nego i njihove definicije, te prijevode na engleski jezik.