Radionice

Tijekom provedbe projekta planirana je organizacija terminoloških radionica koje će biti održane u suradnji s Nacionalnim koordinatorom za izgradnju strukovnog nazivlja.
Ovisno o fazi provedbe projekta, radionice će biti organizirane s ciljem:

  • upoznavanja članova projektnog tima s načelima rada na projektu
  • upoznavanja terminoloških načela i njihove primjene u terminološkom radu
  • upoznavanja s načinom rada u elektronskoj bazi e-STRUNA i prikazom pravilne obrade naziva
  • uspostave komunikacije, suradnje i razmjene iskustava s članovima drugih projektnih timova iz programa „Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja“ u svrhu ujednačavanja načina terminološkog rada, te usklađivanja nazivlja za iste pojmove u različitim strukama;
  • rasprave o problematičnim i nekritički preuzetim stranim anatomskim i fiziološkim nazivima, te postizanja dogovora oko prijedloga za odgovarajuće hrvatske istovrijednice
  • analize rezultata projekta i dogovaranja smjernica o aktivnostima po završetku projekta.