Važnost projekta

 

Osim neposredne važnosti za razvoj hrvatskoga medicinskog nazivlja, projekt HRANA FINA ima i širu važnost za hrvatsku znanstvenu zajednicu i cjelokupnu javnost:

  • Projekt HRANA FINA povećava konkurentnost hrvatskih znanstvenika s područja medicine u europskim znanstvenim krugovima. Naime, sedmi okvirni program Europske Unije za istraživanje i razvoj 2007 - 2013 (FP7) za područje medicine i zdravstva dodjeljuje više od 30 milijardi EUR-a, a kako je ovim projektom predviđeno prikupljanje prijevodnih istovrijednica na engleskom jeziku, olakšat će se komunikacija hrvatskih znanstvenika na međunarodnoj razini. 
  • Projekt HRANA FINA predviđa stvaranje hrvatskog nazivlja za prevođenje akata Europske unije koji se odnose na medicinu na hrvatski jezik u suradnji s Nacionalnim koordinatorom za izgradnju strukovnog nazivlja.
  • Projekt HRANA FINA potiče prirodan protok znanja, znanstvenih i kliničkih dostignuća i informacija na hrvatskom jeziku u medicinskom području, što postaje posebno bitno u trenutku ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, kada hrvatski jezik postaje jedan od njenih službenih jezika.
  • Projekt HRANA FINA promovira Hrvatsku kao društvo koje potiče i podržava jezičnu raznolikost što je u skladu s naputkom Europske komisije iz 2004. (European Commission. Many tongues, one family - Languages in the European Union. Office for Official Publications of the European Communities, 2004.)
  • Projekt HRANA FINA olakšava uvođenje i provođenje medicinskih studijskih progama na stranom jeziku, čime se hrvatska sveučilišta, čine kompetitivnijim i poželjnijim među stranim studentima, što je u skladu sa strategijom njihova razvitka.
  • Projekt HRANA FINA pojednostavljuje objavljivanje znanstvenih rezultata hrvatskih znanstvenika u stranim časopisima, čime se direktno podiže razina produktivnosti hrvatske znanstvene zajednice.
  • Projekt HRANA FINA poboljšava kakvoću i učinkovitost visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada.
  • Projekt HRANA FINA pruža mogućnost pravilne jezične edukacije i uporabe hrvatskog jezika u okvirima anatomskog i fiziološkog nazivlja svim generacijama korisnika.
  • Projekt HRANA FINA omogućava lakše i redovitije ažuriranje šifrarnika bolesti i stanja, što je bitno u provođenju reformi zdravstvenog sustava.