Suradnici i suradne ustanove

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je institucija koja je nositelj projekta HRANA FINA.

Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu u razdoblju od 2009. do 2010. se provodio projekt „Hrvatsko stomatološko nazivlje – HRSTON“ na kojem je radilo 49 suradnika, a projekt je financirala Hrvatska zaklada za znanost. O uspješnosti provedenog projeta na kojem su radili suradnici sa Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Splitu, te Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje govori podatak da je projekt na završnom vrednovanju ocijenjen sa 99,667 bodova od mogućih 100.

Kako bi se postigla što veća razina kompetentnosti i suglasnosti oko preporučenih hrvatskih anatomskih i fizioloških naziva u projekt su osim stručnjaka sa Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uključeni i stručnjaci s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Projektni tim je spreman za suradnju i sa stručnjacima s ostalih sveučilišta hrvatskog govornog područja na kojima se provode studiji medicine, jer uključivanjem većeg broja sveučilišta hrvatskog govornog područja ostvaruje se i proporcionalno veća popularizacija uporabe hrvatskih anatomskih i fizioloških naziva, što je jedan od temeljnih ciljeva projekta.

Suradnici na projektu su se birali (i birat će se prilikom eventualnog popunjavanja članova projektnog tima) prema kriteriju izvrsnosti i kompetentnosti za navedena područja, te zainteresiranosti za terminološki rad. Pri tome se vodi računa da se stvori jedan učinkovit i produktivan spoj iskustva starijih kolega iz redova profesora i docenata, sa entuzijazmom mlađih kolega na početku karijere iz redova znanstvenih novaka i asistenata. Suradnici s područja jezikoslovlja (terminolozi i jezični savjetnici) bit će odabrani u suradnji s Nacionalnim koordinatorom za izgradnju strukovnog nazivlja s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

 

Osim formalne suradnje na projektu, putem mrežne stranice projekta bit će moguće uključivanje i ostalih pojedinaca koji su profesionalno ili osobno zainteresirani za ovaj dio hrvatskog strukovnog nazivlja. Na mrežnim stranicama će sve zainteresirane osobe moći predlagati nazive za bazu anatomskog i fiziološkog nazivlja.