Ciljevi

 

Projekt HRANA FINA ima za osnovne ciljeve: sustavno izgraditi hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje u suradnji s relevantnim stručnjacima pojedinih područja; popularizirati uporabu hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja u govoru i pismu uz istovremenu izobrazbu među zdravstvenim djelatnicima i ostalim zainteresiranima o važnosti izgrađivanja i očuvanja hrvatskoga strukovnog jezika.

Time se hrvatsko medicinsko nazivlje ne samo izgrađuje i obogaćuje, nego se čuva od propadanja i prikrivene jezične preobrazbe kojoj je izloženo nekompetentnošću uslijed sve češćeg nekritičkog uvrštavanja stranih naziva u hrvatski jezični korpus pod zaštitnom koprenom stava da jezik mora biti otvoren i dinamičan, što je točno, ali to ne smije podrazumijevati kaotičnost i neorganiziranost.