Sažetak

HRANA FINA - Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje je projekt Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji se provodi u suradnji s ostalim hrvatskim sveučilištima sa medicinskim fakultetima.

Projekt ima dva cilja:

  1. prvo, izgraditi hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje i
  2. popularizirati uporabu hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja među zdravstvenim djelatnicima, studentima medicine, znanstvenicima i prevoditeljima.

Projekt je utemeljen na strateškim načelima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), te se uklapa u dva osnovna područja Nacionalne strategije znanosti (razvoj informacijske tehnologije i sociokulturne tranzicije iz industrijskoga društva u društvo znanja).

U svrhu ispunjavanja ciljeva projekta, uspostavit će se mrežna stranica projekta, bit će izrađen hrvatski anatomski i fiziološki terminološki priručnik, te će biti organizirane terminološke radionice. Osim toga, bit će razvijena baza podataka u koju će se na sistematičan i uniforman način unositi pojmovi i definicije hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja, zajedno s njihovim istovrijednicama na engleskom jeziku uz poštivanje preporuka Nacionalnog koordinatora za izgradnju sturkovnoga nazivlja. Međunarodno prepoznati stručnjaci sa hrvatskih sveučilišta s fakultetima medicinske grupacije, te stručnjaci s područja jezikoslovlja će biti uključeni u projekt.

Ovako zamišljen projekt, će obogatiti hrvatsko strukovno nazivlje i hrvatski jezik općenito, povećati kompetitivnost hrvatskih znanstvenika na međunarodnoj razini, te će olakšati uključivanje hrvatskih znanstvenika, zdravstvenih djelatnika i studenata zdravstvenih usmjerenja u europske projekte.