Kontakt

HRANAFINA - hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet

Zavod za dentalnu antropologiju

Gundulićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: ++385 (0)1 4899 214 ili ++385 (0)1 4802 111

Faks: ++385 (0)1 4802 159

E-pošta: hranafina@sfzg.hr

Mrežna stranica: http://hranafina.sfzg.hr